Exceed beyond Expectations

English Dansk

January 23, 2018 - 6 : 47 pm IST

Prismodeller

Erudite Soft tilbyder flere prismodeller for at imødekomme forskellige behov hos vores kunder. Vi tilbyder følgende modeller:

  • Pris per time
  • Fastpris
  • Pris baseret på milepæle

Pris per time

Ved denne model faktureres kunden løbende for de timer, som det tager at udvikle projekter og de enkelte delopgaver. Det er en fleksible løsning, som gør at kunden selv har fuld kontrol over udviklingen og kan ændre krav løbende, hvis nødvendigt.

Fastpris

I denne model er pris og tid fastlagt efter at have vurderet den tid og de ressourcer, det tager at levere projektet. Dette er normalt praktisk, når omfanget og specifikationer for projekter er klare og stort set faste. Eventuelle ændringer i kravene i løbet af udviklingen vil medfører en ændring af den faste pris.

Pris baseret på milepæle

Denne model er normalt velegnet til kunder, som er bekymret ved valg af ny leverendør. Det giver dem mulighed for at overvåge gennemførelsen af projekterne tæt og betaling efter de enkelte delleveringer.