Exceed beyond Expectations

English Dansk

January 23, 2018 - 6 : 49 pm IST

Welcome to Erudite Soft

Erudite Soft er et software firma som håndtere alle kunder unikt. Vi har erfaring med udvikling af løsninger for en lang række forskellige forretningsområder. Siden de første projekter har vi løbende forbedret vores processer ud fra erfaringer og ud fra nye teknologier og forretningskrav.

Erudite Softs kunder fra forskellige lande i hele verden med fokus på USA og Skandinavien. Vi har fokus på at udvikle en effektiv outsourcingsmodel for alle vores kunder, uafhængig af land. Vi har løbende udarbejdet en robust model, som tager hensyn til de udfordringer, som der er ved outsourcing.

Erudite Soft er en proffesionel organisation som arbejder 100 % for at leve op til kundernes forventninger og mere til.

Vision

Overgå forventningerne

Vores forskelle fra andre outsourcingpartnere

  • Erfaring med danske projekter: Vi har håndteret danske projekter siden 2005 og har derfor står erfaring med det danske marked og dansk projektledelse.
  • Lav pris: Vi tilbyder en pris som er konkurrencedygtig og meget lavere den almindelige pris for udvikling i f.eks. Danmark.
  • Vi går langt for alle kunder: Selv små kunder vil opleve en unik opmærksomhed fra vores projektledere.
  • Dansk kontaktperson: Alle kunder tilknyttes en dansk kontaktperson som kan hjælpe med outsourcingsprocessen.

Vores Ekspertise